Algemene Voorwaarden - Privacy


Algemene  voorwaarden  ChocoJa


Al  onze  aanbiedingen  worden  uitsluitend  gedaan  zonder  verbintenis.


Onder  geen  enkel  voorwendsel  kunnen  wij  verantwoordelijk  gesteld  worden  voor  schade  voortvloeiend  uit  het  gebruik  van  onze  producten.  Bij  geschil  is  onze  verantwoordelijkheid  beperkt  tot  de  eenvoudige  vervanging  of  terugbetaling  van  de  aankoopprijs  der  gebruikte  goederen.


Behoudens  schriftelijk  akkoord  kunnen  bijzondere  voorwaarden  of  bepalingen,  voorkomend  op  de  drukwerken  van  onze  klanten  ons  in  geen  geval  verbinden  of  ons  tegenstelbaar  zijn.


Alle  vertraging  in  de  uitvoering  van  een  bestelling  kan  geen  aanleiding  geven  noch  tot  schadevergoeding  noch  tot  vernietiging  van  de  bestelling.  Alle  gebeurtenissen  of  omstandigheden  die onafhankelijk  zijn  van  onze  wil  zullen  beschouwd  worden  als  gevallen  van  heirkracht  die  ons  van  rechtswege  ontlasten  van  onze  verbintenissen  en  van  alle  verantwoordelijkheid.


Alle  door  ons  verkochte  goederen, zelfs  indien  franco  geleverd,  op  risico  van  de  koper.  Klachten worden  niet  meer  aanvaard  indien  zij  niet  binnen  de  acht  dagen  na  ontvangst  van  de  goederen  ingediend  worden.


Zo  het  bedrag  van  een  factuur  niet  vereffend  wordt  binnen  de  30  dagen  na  factuurdatum  zal  het  rechtswege  vermeerderd  worden  met  15% met  een  minimum  van  18.60  Euro onverminderd  de  gerechtskosten  en  intresten.


Eigendom  van  de  geleverde  goederen  gaat  pas  over  op  de  koper  wanneer  al  de  door  de  koper  aan  de  verkoper  uit  hoofde  van  levering  verschuldigde  bedragen,  met  inbegrip  van  renten  en  kosten,  volledig aan  de  verkoper  zijn  voldaan.   Privacybeleid  ChocoJa


Versie 1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 06-11-20189


Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.


Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van ChocoJa. U dient zich ervan bewust te zijn dat ChocoJa niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.


ChocoJa respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


Gebruik van onze diensten


Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ChocoJa of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Communicatie


Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ChocoJa of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Cookies


Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.


Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van ChocoJa of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.


Doeleinden


We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.


Derden


De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Veranderingen


Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Keuzes voor persoonsgegevens


Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.


Cookies uitzetten


De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ”“services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.


Vragen en feedback


We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:


ChocoJa

Populierenstraat 15
Lebbeke-Wieze
België


info@chocoja.be